Poslední dobou  jsem se doslechl o mnoha rozvodech křesťanů. Na to, že znovuzrozených nebo chcete-li obrácených křesťanů je v naší zemi málo, mám dojem, že je rozvodovost mezi věřícími vysoká. To, co je čím dál méně v médiích doporučováno a kladně hodnoceno, je se za někoho, nebo pro něco obětovat. Kdo to dělá, tak už není oceněn jako příklad nebo hrdina. Spíše je za hlupáka. Trend je jasný. Dělej to, co je pro tebe nejlepší a nezapomeň myslet na sebe. Proč se v něčem trápit, když jsou i jiná řešení.

Je to takový životní sloh, kde se rozhoduje hlavně podle dvou pravidel. 1.Pro mě bude nejlepší…………….2. Já si myslím…………. Shrnuto = to nejdůležitější jsem já, moje štěstí, mé pocity a zájmy. Jenže to je cesta spíš do pekel. Vůbec netvrdím, že jako křesťané máme přestat přemýšlet a slepě poslouchat. Vždyť Písmo nás vede k přemýšlení, ale k přemýšlení jiného druhu. Muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev a sám se za ni obětoval. Jsme vedeni k obrácené otázce. Ne, co bude pro mě nejlepší, ale co nejlepšího mohu udělat pro toho druhého. Já si myslím, že…. bychom měli nahradit otázkou…Co o tom říká Písmo? Co mi radí? Nic naplat, uznávám, že moje životní zkušenosti nepřevyšují moudrost  Božího slova. Možná se stane, že Písmo nám radí to, co si nemyslíme, že s námi nesouhlasí a že ani nesouhlasí s tím, co by pro nás bylo nejlepší. Ukazuje třeba cestu těžkou, nepohodlnou, ale správnou.

Upřímně řečeno, nechtěl bych žít s člověkem, který bude vždy jednat podle toho, co je pro něj  nejlepší. Takový člověk by si mě taky nezískal. Bible mluví o muži, který když něco slíbí, slib splní a nemění ho, i když je mu to ke škodě. Tedy - dělá to, co pro něj samotného není nejlepší, nejvýhodnější. Pravdivost a čestnost má totiž přednost před ziskem a prospěchem. Na Pána Ježíše jedna žena zavolala: „Blaze té, která tě zrodila a odkojila.“ Ale on řekl: „ Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“

 

Kontakt

Sbor
Křestanské společenství Jičín

IČ: 73631175
Jarošovská 225
Holínské Předměstí
Jičín, 506 01