Naděje a strach

Na nedávném firemním akci si jeden kolega povzdechl: Kde jsou ty časy, kdy to stálo za prd, ... tedy on to řekl ještě trochu zemitěji. Všichni souhlasně přitakali a znovu se společně utvrdili v tom, že dnes je všechno špatně. Podobnou náladu vnímám napříč celou společností, církev nevynímaje. Ale co je vlastně špatně? Ano, určitě, když si poslechneme zprávy ze světa, dozvíme se, že támhle se střílí, jinde umírají lidé na epidemii a plocha tropických pralesů se každým dnem zmenšuje. Ale bylo někdy na světě lépe? Svět je již od Adamova pádu vydán marnosti a neodvratně předurčen ke zkáze, aby mohl přijít ten nový lepší, který s nadějí vyhlížíme. Takže očekávat fyzické Boží království na zemi (teď nemyslím scénář poslední doby ze Zjevení) je utopie. Přesto, pokud se podíváme na jakoukoliv část lidských dějin - starověk, středověk, novověk, těžko bychom našli dobu a oblast tak vlídnou jako je ta naše.

Kontakt

Sbor
Křestanské společenství Jičín

IČ: 73631175
Jarošovská 225
Holínské Předměstí
Jičín, 506 01