Uprchlíci a věci klíčové

Napsal Petr Rýgl.

Dění posledních měsíců přináší do budoucích let našeho života změny. Pohledy a reakce jsou různé. Můžete se na to dívat pohledem politickým, kulturním, sociálním, vojenským atd. Podívejme se na to také pohledem víry v Boží slovo a to tak, že to, co je tam napsáno, je inspirováno Bohem. Je to neměnné slovo Boží. Všechno se stále mění a je v pohybu. Mění se vlády, lidské názory, zřízení, přepisují se mapy států. Naproti tomu Boží slovo zůstává po generace stejné. To je dobrá zpráva, protože se můžeme držet něčeho, co nás přesahuje a bylo pevné jak pro naše předky tak i pro nás.
Naše zem, potažmo Evropa, byla vybudována na křesťanských hodnotách pocházejících z Bible. Ten skelet tu stále je, ale už není naplněn vírou v Boha Stvořitele, ani vírou v Krista. Lidé se mají tak dobře, jako nikdy před tím. Volnočasové aktivity zabírají čím dál víc prostoru a stal se z nich prosperující průmysl. Nepamatuju, že by moje babička jela někam na dovolenou a to není dávná minulost. Nový fenomén doby je nuda a to zvláště u mladých lidí. Z toho vyplývá hledání zábavy, což ovšem nemá nic společného s hledáním pravdy. Narodilo se úplně jiné pořadí hodnot. Vzniklo VELKÉ JÁ A JEHO NÁROKY. Pojmy jako pokora, trpělivost, dlouhočekání, skromnost, snášenlivost nahradily věci jiné - výkon, užij si, nečekej, máš svá práva, buď první a nenech si to vzít. Z toho se vyvinula jiná měřítka spravedlnosti. Zloděje jsi praštil moc, takže potrestán budeš ty a ne on. Ublížit psovi je trestný čin, ale potrat je právem každé ženy. Říká se tomu umělé přerušení těhotenství, ale jde o ukončení, zabití, smrt dítěte. Homosexualita se stává normou a po sňatcích osob stejného pohlaví přichází na řadu adopce dětí. Rodina, dříve závazný svazek muže a ženy, dnes neplatí. Plakáty hlásající - mám dvě maminky, už nikoho nepřekvapují. Karty vám ukáží, jak to s vámi bude, horoskop to potvrdí. Vlna uprchlíků se dělí na dvě části. Děti s matkami, které ve své zemi nevidí perspektivu a mladí chlapi, co jdou za lepším. A ti všichni jsou muslimové, kteří něčemu věří. Myslím, že příliv těchto lidí je Božím soudem nad bývalými křesťanskými národy, které si zamilovaly pohodlí, blahobyt a rozkoše a chtěly by, aby to trvalo věčně. Hlavně mít dost peněz, ať máme jistotu, že budeme moct v zimě lyžovat.
Z pohledu Písma jsem si jist, že se Bohu nic z ruky nevymknulo, že ti, kteří mu věří a zachovávají jeho slovo, Bůh může zachovat před nebezpečím. Klíčová otázka není, jak ovlivnit věci, aby byly tak, jak si přejeme. Klíčová otázka je, zdali stojíš na Božích cestách. Ježíš varoval: A že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých. Hodně zla, špatnosti a člověk si řekne, co já v tom všem?! Nic nezměním, nic neznamenám, nic neovlivním. Kašlu na to, je to jedno. Chyba! Vítězství Božího Ducha v našem srdci je víc, než politické vítězství dnešních Pilátů. Boží přikázání se pro nás nemění, ať už je politická situace jakákoliv. Platí, že pokud jsou rozkázání světské vlády v rozporu s přikázáním Písma, pak se sluší více poslouchat Boha, než lidi. Možná, že tlak, kterému bude ne jen národ český čelit, ho přivede zpět k Bohu. Uvidíme. Platí slovo z Písma, že se nemáme dát vytrhovat z mysli. To znamená otřesenou, zviklanou mysl, která se dá odvést od ustáleného a střízlivě usuzujícího myšlení. Předpokladem toho je, mít něco pevného, čeho se dá držet v bouři, kdy se všechno kymácí.
Nezapomeňme tedy, že náš úkol se nemění.
Je tu i jistá naděje pro muslimy. I pro ně je jedinou cestou ke spáse ukřižovaný Ježíš Kristus. A protože muslim zabíjí muslima - a ti arci věrní muslimové zabili a zničili mnoho rodin jiných muslimů, roste zde skrytá pochybnost o tom, zdali je toto to pravé. Možná, že se někteří příchozí obrátí ke Kristu, ale pokud zůstanou, neasimilují se a vzniknou uzavřené náboženské komunity tak, jak se to dělo dosud v Německu, Francii, Anglii i skandinávských zemích, či v zemích Beneluxu. Konflikt mezi Araby a židy trvá tisíciletí. A málo platné, na autobusové zastávky se chodí odstřelit Arabové a ne židé. A protože křesťanství je přímým pokračováním judaismu, nelze čekat, že ve vyznání těchto dvou směrů zavládne nějaký pokoj. Písmo říká, že pokud to záleží na nás, máme žít se všemi lidmi v pokoji. Jenže ne vždy to na nás záleží a záležet bude. Nemůžeme opustit pravdu Písma za účelem získání pokoje. Náš úkol není předělat svět, ale obstát v Božích očích, v očích Pána Ježíše Krista. To, pro každého může znamenat něco jiného. Takže se nemáme bát těch, kdo zabíjejí tělo, protože už nemají, co by více udělali. Nemáme se strachovat o zítřejší den, protože zítřejší den bude pečovat o své věci a dost má den na svém trápení. Radovat se máme kvůli tomu, že naše jména jsou v knize života a ne proto, že máme plné stodoly, protože v tom není žádná jistota.

Kontakt

Sbor
Křestanské společenství Jičín

IČ: 73631175
Jarošovská 225
Holínské Předměstí
Jičín, 506 01